Monday, January 21, 2008

Konichiwa Japan!

Konichiwa Japan!

Watakushi-wa Laura, desu.

O hayou gozaimasu. O-genki desu ka?

Sayounara,
Tomadachi--Laura

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...